Privacy voorwaarden ZenMama

Introductie

ZenMama zet zich in om de privacy van onze klanten te beschermen en neemt haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de beveiliging van klantinformatie en -gegevens zeer serieus. We zullen duidelijk en transparant zijn over de informatie die we verzamelen en over wat we met die informatie of gegevens gaan doen. Dit privacy statement geldt voor alle producten en diensten van ZenMama.

Dit beleid legt uit:

Welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen en verwerken in verband met uw relatie met ons als klant en door uw gebruik van onze website en online diensten;

Waar we de gegevens vandaan halen;

Wat we doen met die gegevens;

Hoe we de gegevens opslaan;

De personen waarnaar wij persoonlijke gegevens overdragen of aan wie wij persoonlijke gegevens vrijgeven;

Hoe wij omgaan met uw rechten inzake gegevensbescherming;

Hoe we ons houden aan de regels voor gegevensbescherming.

Dat persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gegevensbeheerder ZenMama (waarnaar wordt verwezen als “wij”, “ons”, “onze” of “ZenMama”) in dit beleid verwijst voornamelijk naar Stéphanie van Stockum, eigenaar van SBC Events and Entertainment en oprichter van ZenMama. ZenMama is een dienst opgericht door dit bedrijf en ZenMama is als merk geregistreerd. ZenMama staat als dienst bij de kvk inschrijving van SBC Events and Entertainment. SBC Events and Entertainment ontvangt om deze reden alle persoonlijke gegevens die over klanten van ZenMama worden verzameld en gebruikt deze voor de doeleinden van wetgeving, beginselen en regelgeving aangaande de privacy en gegevensbescherming die in Nederland van toepassing kunnen zijn.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot u waarmee wij u kunnen identificeren, zoals uw naam, telefoonnummer, naam of ‘handle’ in sociale media, postadres, e-mailadres, details van producten of diensten die u hebt gekocht, betalingsgegevens en informatie over uw toegang tot onze website.

We kunnen op een aantal manieren persoonlijke gegevens van u verzamelen (direct of indirect, via onze externe partners of providers).

We kunnen met name de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen:

Naam, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard / betaalpas of andere betaalgegevens;

Informatie zoals nationaliteit, geboorteplaats, datum en geslacht;

Informatie die u verstrekt over uzelf en eventuele voorkeuren in uw account;

Informatie over uw aankopen van producten en diensten van ons of onze partners;

Informatie over uw gebruik van onze website;

Communicatie met ons of aan ons gericht via brieven, e-mails, chatdiensten, oproepen en sociale media; inclusief real time geografische locatie van uw computer of apparaat via GPS, Bluetooth en uw IP-adres, samen met gecrowdsourcete wifihotspot en gsm-mastlocaties, maar alleen als u locatie gebaseerde functies gebruikt en de instellingen voor locatieservices op uw apparaat of computer inschakelt.

Persoonlijke gegevens, inclusief over uw fysieke of mentale gezondheid, worden beschouwd als “gevoelige” persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We verwerken dergelijke gegevens alleen als u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven of als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld als u speciale assistentie aanvraagt zoals een één op één online coachgesprek) of als u ze bewust openbaar hebt gemaakt of benoemd in ons besloten forum of besloten Facebookgroep van ZenMama.

Waar gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor, waarom en hoelang?

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Levering van producten en diensten die u aanvraagt: we gebruiken de informatie die u ons geeft voor het verlenen van de diensten waarvoor u zich heeft aangemeld;

Verificatie / screening van creditcard of andere betaalkaarten; en betalingsinformatie voor boekhoud-, facturatie- en auditdoeleinden en om frauduleuze activiteiten te detecteren of te voorkomen;

Administratieve of juridische doeleinden: wij gebruiken uw gegevens voor statistische en marketing analyses, systeemtests, klantonderzoeken, onderhoud en ontwikkeling, of om een geschil of claim te behandelen. We kunnen gegevensprofilering uitvoeren op basis van de gegevens die we van u verzamelen voor statistische en marketing analysedoeleinden, maar alleen met uw voorafgaande toestemming en door alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat alle gegevens waarop dit is gebaseerd, juist zijn. Door persoonlijke gegevens te verstrekken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat we deze mogen gebruiken voor profilering van activiteiten in overeenstemming met dit privacybeleid;

Beveiliging, gezondheid, administratie, misdaadpreventie/detectie: we kunnen uw informatie doorgeven aan overheidsinstanties of handhavingsinstanties om te voldoen aan wettelijke vereisten;

Communicatie met de klantenservice: wij gebruiken uw gegevens om onze relatie met u als klant te beheren en om zowel onze diensten als uw ervaring met ons te verbeteren;

Het aanbieden van op maat gemaakte diensten: wij gebruiken uw gegevens om informatie te verstrekken die wij van belang achten voor u, voorafgaand aan, tijdens en na uw interacties met ons, en om de services die wij u aanbieden, zoals speciale aanbiedingen, te personaliseren.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we een wettelijke grondslag hebben om dit te doen, afhankelijk van de redenen waarvoor we uw persoonlijke gegevens hebben verzameld en moeten gebruiken.

In de meeste gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens moeten verwerken, zodat we ons contract kunnen aangaan en de levering van goederen of diensten aan u kunnen voldoen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken om een of meer van de volgende redenen:

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

Waar u hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijv. voor gebruik in verband met marketing);

Om uw levensbelangen of die van een andere persoon te beschermen (bijv. in geval van een medisch noodgeval);

Als het in onze legitieme belangen is om dit te doen (bijv. voor administratieve doeleinden).

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Om de juiste retentieperiode te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en of we die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken.

We houden ook rekening met de periodes gedurende welke we mogelijk persoonlijke gegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om klachten en vragen te behandelen en om onze wettelijke rechten te beschermen in geval van een claim.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, zullen we ze veilig verwijderen of vernietigen. We zullen ook overwegen of en hoe we in de loop van de tijd de persoonlijke gegevens die we gebruiken, kunnen minimaliseren en of we uw persoonlijke gegevens kunnen anonimiseren, zodat ze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld of u kunnen identificeren. In dat geval kunnen we die informatie gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

We volgen strikte beveiligingsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en om ze te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De gegevens die u ons verstrekt, worden beschermd met behulp van SSL-technologie (Secure Socket Layer). SSL is de standaardmethode in de sector voor het coderen van persoonlijke gegevens en creditcardgegevens, zodat ze veilig kunnen worden overgedragen via het internet. Dit wordt geregeld door mollie payments en Woocommerce systeem met meerdere uitbreidingen die gebruikt worden op de website van ZenMama om betalingen te verwerken en jouw lidmaatschap actief te maken en te onderhouden en een account aan te maken bij ZenMama.

Delen van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met samenwerkingspartners van ZenMama zoals leveranciers van de producten in onze webshop waarbij geen leveranciersnaam genoemd wordt. Zij gebruiken uw persoonlijke informatie alleen om uw aangekochte product te versturen aan u.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met de volgende externe partijen voor het doeleinde dat wordt beschreven in dit privacybeleid:

Overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties en toezichthouders voor de naleving van wettelijke vereisten;

Andere bedrijven, aannemers of agenten om u diensten te verlenen, waaronder leverings-, marketing-, supportticketproviders (waaronder Mailchimp en Mandrill). Juridische diensten, incasso, administratiediensten, klantenservice , informatietechnologie, creditcard of andere betaalmethoden om transacties uit te voeren;

De host van onze online winkel (Woocommerce), die ons voorziet van het online e-commerceplatform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen in de gegevensopslag en databanken van Woocommerce. Door gebruik te maken van de diensten van Woocommerce gaat u akkoord met hun algemene voorwaarden, die beschikbaar zijn op https://woocommerce.com/terms-conditions/?_ga=2.264154760.504684251.1550843641-577943173.1547119341

inclusief hun privacybeleid https://automattic.com/privacy/;

Creditcard- en betaalkaartmaatschappijen die uw betalingen aan ons faciliteren, en voor anti-fraudescreening, waarbij mogelijk informatie over uw betalingsmethode nodig is om de betaling te verwerken of om de veiligheid van uw betalingstransactie te garanderen. Deze kunnen bestaan uit betalingsproviders van externe partijen, waaronder www.paypal.com en https://www.mollie.com/nl/. Voordat u persoonlijke gegevens invoert, raden wij u aan het privacybeleid van dergelijke externe bedrijven te lezen en te begrijpen.

Juridische en andere professionele adviseurs, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties in Nederland, om onze wettelijke rechten met betrekking tot ons contract met u te handhaven;

Onze vertrouwde externe ondersteunende samenwerkingspartners (geïdentificeerd op onze website), die producten en diensten aanbieden op of via onze website. Als u ervoor kiest om producten of diensten te kopen die door externe partijen op onze websites worden aangeboden, bent u mogelijk klant van zowel ZenMama als deze externe partijen, en kunnen wij en onze partners informatie, zoals uw contactgegevens en uw factureringsgegevens, over u verzamelen en delen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door externe partijen wanneer dergelijk gebruik is toegestaan voor hun eigen doeleinden. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie.

Sociale media: mogelijk kunt u toegang krijgen tot externe diensten van sociale media via onze website of voordat u op onze website terechtkomt. Wanneer u bent geregistreerd op uw sociale media- account, verkrijgen we de persoonlijke gegevens die u met ons wenst te delen via deze sociale mediadiensten op basis van hun privacy-instellingen, om uw gebruik van onze website te verbeteren en te personaliseren. We gebruiken mogelijk ook plug-ins van sociale media op onze website. Als gevolg hiervan wordt uw informatie gedeeld met uw sociale media -provider en mogelijk gepresenteerd op uw sociale media profiel om te worden gedeeld met anderen in uw netwerk. Raadpleeg het privacybeleid van de externe sociale mediaproviders voor meer informatie over deze procedures.

Cookies en sitetracking. We kunnen ook gegevens verzamelen uit andere bronnen die niet altijd duidelijk zijn, bijvoorbeeld door het gebruik van “cookies”. We kunnen ook informatie verzamelen via zowel online als offline gegevensproviders. Deze informatie kan onder meer bestaan uit surfgedrag op het internet, demografische gegevens of op interesse gebaseerde gegevens met Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer en dat informatie bevat waarmee de website de bezoeker kan identificeren en volgen. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer, bestaan alleen uit tekst, kunnen geen virussen bevatten en nemen vrijwel geen ruimte in op uw harde schijf. Er worden twee soorten cookies gebruikt: “Sessiecookies” en cookies die permanent op uw computer worden opgeslagen. Het eerste soort cookies dat gewoonlijk wordt gebruikt, zijn “Sessiecookies”. Gedurende de tijd dat u de website bezoekt, wijst onze webserver een unieke identificatietekenreeks aan uw browser toe, zodat u niet wordt verward met andere bezoekers. Een “Sessiecookie” wordt nooit permanent op uw computer opgeslagen en verdwijnt wanneer u de browser afsluit. Om onze website zonder problemen te kunnen gebruiken, moet u cookies hebben ingeschakeld. Het tweede soort cookies slaat een bestand permanent op uw computer op. Dit soort cookie wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers zich door de website verplaatsen. Dit wordt alleen gebruikt om bezoekers een betere dienstverlening en ondersteuning te bieden. De tekstbestanden kunnen worden verwijderd. Op deze website maken wij gebruik van dit soort cookie om uw winkelwagen op te volgen en om de statistieken van onze bezoekers bij te houden. De informatie die op uw computer wordt opgeslagen, is slechts een uniek nummer, zonder enig verband met persoonlijke informatie.

Om cookies uit te schakelen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om het gebruik van cookies te accepteren of te verwerpen. Dit kan de functionaliteit van de website beïnvloeden. Sommige externe partijen kunnen cookies en andere technologieën gebruiken. Wij raden u aan om hun privacybeleid of beleid in verband met het gebruik van cookies en technologie te lezen.

Wanneer u onze online winkel bezoekt, ontvangen wij ook automatisch het IP-adres (Internet Protocol) van uw computer om ons te voorzien van informatie over uw browser en besturingssysteem. We kunnen ook gegevens verzamelen met betrekking tot apparaat-ID’s of identificatienummers, verbindingsinformatie, apparaatsoftware, statistieken van paginaweergaven, advertentiegegevens, verwijzings-URL’s en IP-gegevens; om uw algemene geografische locatie te bepalen, zodat we u locatie specifieke inhoud kunnen bieden; om te helpen bij het reageren op klachten en vragen; om een mogelijke schending van onze algemene voorwaarden, waaronder fraude of illegale activiteiten, te onderzoeken met behulp van uw persoonlijke gegevens; en met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze online winkel, nieuwe producten en andere updates.

Als we u om uw persoonlijke gegevens vragen voor een secundair doeleinde, zoals marketing en u bent een individu in de Europese Economische Ruimte (EER), dan zullen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen. Als u ons toestemming geeft om contact met u op te nemen, maar toch van gedachten verandert, kunt u te allen tijde uw toestemming weer intrekken voor de verdere verzameling, het gebruik of de openbaarmaking van uw informatie door contact met ons op te nemen of de afmeldlink te gebruiken die vermeld is in al onze e-mails. Als u zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER)bevindt, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken om nog contact met u op te nemen voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie door contact met ons op te nemen of via de afmeldlink die vermeld is in al onze e-mails.

We gebruiken trackingsoftware om de verkeerspatronen van klanten en het gebruik van de website te volgen om ons te helpen het ontwerp en de lay-out van websites te ontwikkelen. Met deze software kunnen we uw gegevens niet vastleggen. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gedeeld, verkocht, verhuurd of openbaar gemaakt anders dan zoals beschreven in dit privacybeleid.

Uw gegevensbeschermingsrechten.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u volgens de wet het recht:

Om te vragen of we persoonlijke gegevens over u bewaren en, zo ja, wat die gegevens zijn en waarom we ze bewaren/gebruiken.

Om inzage te vragen in uw persoonlijke gegevens (beter bekend als een “toegangsverzoek van betrokkenen”). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en controleren of we ze op rechtmatige wijze verwerken.

Om rectificatie te vragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u bewaren, laten corrigeren.

Om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om ze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen als u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie e. hieronder).

Om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer we beroep doen op een rechtmatig belang (of dat van een externe partij) en als uw specifieke situatie zorgt dat u op basis hiervan bezwaar wilt maken tegen verwerking. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen als wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketing-doeleinden.

Om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering, dat wil zeggen dat u niet door ons wordt onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming door gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens of profilering.

Om te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Op deze manier kunt u ons vragen om opschorting van de verwerking van persoonlijke gegevens over u, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan of de reden voor de verwerking vaststellen.

Om te vragen om overdracht van uw persoonlijke gegevens in een elektronische en gestructureerde vorm aan u of een andere partij (algemeen bekend als het recht op “overdraagbaarheid van gegevens”). Hierdoor kunt u de gegevens die wij over u bewaren in elektronisch bruikbare vorm naar een andere partij verzenden.

Om uw toestemming in te trekken. In de beperkte omstandigheden waarin u misschien uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doeleinde, heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk gewenst moment in te trekken. Zodra wij een kennisgeving hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij uw informatie niet langer verwerken voor het doeleinde of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk akkoord bent gegaan, tenzij we een andere gepaste en rechtmatige grondslag hebben om dit te doen.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, dan neemt u per e-mail contact op met ons via het contactformulier op onze website zenmama.nl. U hoeft geen vergoeding te betalen voor inzage van uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om inzage duidelijk volledig ongegrond of buitensporig is. We kunnen in dergelijke omstandigheden ook weigeren om aan het verzoek te voldoen.

Mogelijk moeten we specifieke informatie aan u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en om uw recht op inzage van de informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen.

Veranderingen in privacybeleid

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen. Alle wijzigingen worden aan u meegedeeld via een e-mail of een kennisgeving op onze website en/of nieuwsbrief.